“ นาย กำจร อรุณวิไลรัตน์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

2S ราคาล่าสุด 4.44

วันที่ 20-03-2563 27-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 5,292 5,461
%การถือ 1.18% 1.21%
มูลค่า (พัน) 26,723 27,580

FNS ราคาล่าสุด 5.05

วันที่ 27-03-2563 14-10-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,834 2,834
%การถือ 0.82% 0.82%
มูลค่า (พัน) 12,583 12,583

FSS ราคาล่าสุด 4.44

วันที่ 05-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,072
%การถือ 0.53%
มูลค่า (พัน) 6,882

HFT ราคาล่าสุด 2.24

วันที่ 10-04-2563 20-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,238 4,517
%การถือ 0.64% 0.69%
มูลค่า (พัน) 22,250 23,713

JCT ราคาล่าสุด 5.25

วันที่ 09-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 110
%การถือ 0.81%
มูลค่า (พัน) 9,103

MDX ราคาล่าสุด 82.75

วันที่ 13-03-2563 26-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,091 4,091
%การถือ 0.86% 0.86%
มูลค่า (พัน) 17,183 17,183

ZMICO ราคาล่าสุด 4.20

วันที่ 16-03-2563 23-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 10,701 10,701
%การถือ 0.65% 0.65%
มูลค่า (พัน) 44,729 44,729
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3