“ นาย กิตติชัย ไกรก่อกิจ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

FSS ราคาล่าสุด 1.57

วันที่ 05-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,825
%การถือ 0.83%
มูลค่า (พัน) 10,808

SIAM ราคาล่าสุด 2.24

วันที่ 16-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,250
%การถือ 0.55%
มูลค่า (พัน) 5,103
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3