“ นาย คำรณ ประจักษ์ธรรม ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

TOG ราคาล่าสุด 4.32

วันที่ 10-04-2563 15-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 26,410 26,410
%การถือ 5.57% 5.57%
มูลค่า (พัน) 114,091 114,091
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3