“ นาย จรัล เกรันพงษ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AHC ราคาล่าสุด 16.40

วันที่ 04-03-2563 05-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,169 1,337
%การถือ 0.78% 0.89%
มูลค่า (พัน) 19,168 21,933
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3