“ นาย จำเริญ รุ่งวัฒนาเศรษฐ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

CIG ราคาล่าสุด 2.24

วันที่ 23-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 11,676
%การถือ 1.35%
มูลค่า (พัน) 7,123

FSS ราคาล่าสุด 0.61

วันที่ 05-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 5,500
%การถือ 0.95%
มูลค่า (พัน) 12,320

OGC ราคาล่าสุด 2.24

วันที่ 12-03-2563 01-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 454 454
%การถือ 2.13% 2.13%
มูลค่า (พัน) 10,796 10,796

PG ราคาล่าสุด 23.80

วันที่ 13-03-2563 24-04-2563 30-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,330 1,330 1,340
%การถือ 1.39% 1.39% 1.40%
มูลค่า (พัน) 6,850 6,850 6,901

TAKUNI ราคาล่าสุด 5.15

วันที่ 16-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 6,573
%การถือ 0.82%
มูลค่า (พัน) 4,798

TYCN ราคาล่าสุด 0.73

วันที่ 13-03-2563 29-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 10,041 10,065
%การถือ 1.68% 1.69%
มูลค่า (พัน) 22,491 22,544
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3