“ นาย ชาคร โต๊ะตระกูล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

TOG ราคาล่าสุด 4.42

วันที่ 10-04-2563 15-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,600 2,600
%การถือ 0.55% 0.55%
มูลค่า (พัน) 11,492 11,492
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3