“ นาย ชาญเดช ปัชโชติพงษ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

SUN ราคาล่าสุด 5.10

วันที่ 24-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,500
%การถือ 0.58%
มูลค่า (พัน) 12,750

VIH ราคาล่าสุด 5.10

วันที่ 12-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 5,440
%การถือ 0.95%
มูลค่า (พัน) 46,240
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3