“ นาย ชำนาญ พรพิไลลักษณ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

PPM ราคาล่าสุด 3.68

วันที่ 13-03-2563 24-04-2563 29-07-2563 15-03-2564 11-05-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 102,816 102,816 102,816 102,816 102,816
%การถือ 24.36% 24.36% 24.36% 24.36% 24.36%
มูลค่า (พัน) 378,362 378,362 378,362 378,362 378,362
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3