“ นาย ชูชาติ เพ็ชรอำไพ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

CGD ราคาล่าสุด 3.04

วันที่ 07-04-2563 21-12-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 105,500 105,500
%การถือ 1.28% 1.28%
มูลค่า (พัน) 59,080 59,080

ITEL ราคาล่าสุด 0.56

วันที่ 13-03-2563 15-06-2563 24-07-2563 27-01-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 43,494 43,494 43,494 43,494
%การถือ 4.35% 4.35% 4.35% 4.35%
มูลค่า (พัน) 132,222 132,222 132,222 132,222

MTC ราคาล่าสุด 3.04

วันที่ 03-03-2563 22-04-2563 07-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 710,056 710,056 710,056
%การถือ 33.49% 33.49% 33.49%
มูลค่า (พัน) 49,881,462 49,881,462 49,881,462

PSTC ราคาล่าสุด 70.25

วันที่ 28-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 50,000
%การถือ 0.73%
มูลค่า (พัน) 84,500

SFLEX ราคาล่าสุด 1.69

วันที่ 12-03-2563 28-05-2563 24-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 12,000 10,869 5,200
%การถือ 2.93% 2.65% 1.27%
มูลค่า (พัน) 66,000 59,781 28,600

SKY ราคาล่าสุด 5.50

วันที่ 01-04-2563 19-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,000 3,000
%การถือ 0.56% 0.54%
มูลค่า (พัน) 35,400 35,400

SOLAR ราคาล่าสุด 11.80

วันที่ 10-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 30,016
%การถือ 5.52%
มูลค่า (พัน) 48,025

TACC ราคาล่าสุด 1.60

วันที่ 29-04-2559 27-04-2560 26-04-2561 23-08-2561 30-04-2562 27-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,700 4,200 3,200 3,200 3,200 3,200
%การถือ 0.61% 0.69% 0.53% 0.53% 0.53% 0.53%
มูลค่า (พัน) 29,230 33,180 25,280 25,280 25,280 25,280
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3