“ นาย ณพวีร์ เตชะอุบล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

JCK ราคาล่าสุด 1.15

วันที่ 19-03-2563 14-10-2563 06-11-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 12,514 15,328 15,328
%การถือ 0.58% 0.71% 0.71%
มูลค่า (พัน) 14,391 17,628 17,628
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3