“ นาย ณภัทร ปัญจคุณาธร ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

ANAN ราคาล่าสุด 27.75

วันที่ 09-05-2560 13-03-2561 23-08-2561 03-05-2562 26-08-2562 16-03-2563 12-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 17,000 17,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000
%การถือ 0.51% 0.51% 0.54% 0.54% 0.54% 0.54% 0.54%
มูลค่า (พัน) 41,140 41,140 43,560 43,560 43,560 43,560 43,560

AS ราคาล่าสุด 2.42

วันที่ 30-11-2563 12-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 4,800 5,000
%การถือ 1.16% 1.21%
มูลค่า (พัน) 30,000 31,250

COM7 ราคาล่าสุด 6.25

วันที่ 06-03-2563 11-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 7,250 7,290
%การถือ 0.60% 0.61%
มูลค่า (พัน) 480,313 482,963

JMART ราคาล่าสุด 66.25

วันที่ 11-03-2563 16-04-2563 08-05-2563 12-06-2563 25-09-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 8,523 8,550 8,280 8,280 8,280
%การถือ 0.94% 0.94% 0.91% 0.91% 0.91%
มูลค่า (พัน) 336,659 337,725 327,060 327,060 327,060

JMT ราคาล่าสุด 39.50

วันที่ 10-03-2558 09-03-2559 20-04-2559 30-08-2559 20-04-2560 25-04-2561 28-08-2561 23-04-2562 28-08-2562 27-11-2562 10-04-2563 08-05-2563 10-11-2563 11-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 2,400 4,500 4,180 4,170 3,800 4,120 8,800 10,070 10,070 10,070 10,060 10,060 10,207 10,240
%การถือ 0.80% 1.22% 1.13% 1.13% 1.02% 1.01% 0.99% 1.13% 1.13% 1.13% 1.13% 1.13% 1.05% 1.03%
มูลค่า (พัน) 103,200 193,500 179,740 179,310 163,400 177,160 378,400 433,010 433,010 433,010 432,580 432,580 438,901 440,320

JUBILE ราคาล่าสุด 43.00

วันที่ 09-03-2563 28-05-2563 25-06-2563 26-08-2563 10-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 2,500 2,500 2,505 2,505 2,505
%การถือ 1.43% 1.43% 1.44% 1.44% 1.44%
มูลค่า (พัน) 69,375 69,375 69,514 69,514 69,514

PREB ราคาล่าสุด 27.75

วันที่ 29-11-2562 15-04-2563 01-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,600 3,450 3,450
%การถือ 1.17% 1.12% 1.12%
มูลค่า (พัน) 32,040 30,705 30,705

TCMC ราคาล่าสุด 8.90

วันที่ 20-03-2563 22-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 5,000 4,300
%การถือ 0.66% 0.56%
มูลค่า (พัน) 9,700 8,342

TQM ราคาล่าสุด 1.94

วันที่ 29-08-2562 17-03-2563 24-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,510 1,520 1,510
%การถือ 0.50% 0.51% 0.50%
มูลค่า (พัน) 194,035 195,320 194,035
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3