“ นาย ทิวา ชินธาดาพงศ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

CPW ราคาล่าสุด 4.04

วันที่ 12-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,000
%การถือ 0.67%
มูลค่า (พัน) 9,600

KAMART ราคาล่าสุด 2.40

วันที่ 25-08-2563 30-11-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,830 6,400
%การถือ 0.55% 0.73%
มูลค่า (พัน) 19,513 25,856

SPVI ราคาล่าสุด 4.04

วันที่ 19-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,022
%การถือ 0.51%
มูลค่า (พัน) 8,977

VIH ราคาล่าสุด 4.44

วันที่ 12-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,537
%การถือ 0.80%
มูลค่า (พัน) 38,566
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3