“ นาย ธรณ์ ประจักษ์ธรรม ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

TOG ราคาล่าสุด 4.32

วันที่ 10-04-2563 15-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 22,183 22,183
%การถือ 4.68% 4.68%
มูลค่า (พัน) 95,832 95,832
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3