“ นาย ธันยา หวังธำรง ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

PHOL ราคาล่าสุด 3.96

วันที่ 28-08-2557 06-03-2558 10-03-2559 10-05-2559 07-09-2559 15-03-2560 14-03-2561 07-03-2562 23-08-2562 06-03-2563 04-03-2564 26-08-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 15,097 15,097 15,147 15,147 15,147 15,147 15,147
%การถือ 7.41% 7.41% 7.41% 7.41% 7.41% 7.46% 7.46% 7.48% 7.48% 7.48% 7.48% 7.48%
มูลค่า (พัน) 47,520 47,520 47,520 47,520 47,520 59,786 59,786 59,984 59,984 59,984 59,984 59,984
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3