“ นาย ธเนศ ดิลกศักยวิทูร ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

MIDA ราคาล่าสุด 0.94

วันที่ 20-03-2563 11-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 281,706 281,706
%การถือ 11.25% 11.25%
มูลค่า (พัน) 126,768 126,768

ML ราคาล่าสุด 0.45

วันที่ 20-03-2563 11-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 12,691 12,691
%การถือ 1.19% 1.19%
มูลค่า (พัน) 11,930 11,930
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3