“ นาย นริศ จิระวงศ์ประภา ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

MCS ราคาล่าสุด 14.70

วันที่ 28-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,300
%การถือ 0.66%
มูลค่า (พัน) 48,510

RJH ราคาล่าสุด 14.70

วันที่ 16-03-2563 25-08-2563 23-11-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,550 1,600 2,150
%การถือ 0.52% 0.53% 0.72%
มูลค่า (พัน) 41,463 42,800 57,513

TEAMG ราคาล่าสุด 26.75

วันที่ 05-03-2563 29-05-2563 26-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 5,500 5,600 6,000
%การถือ 0.81% 0.82% 0.88%
มูลค่า (พัน) 11,440 11,648 12,480

VCOM ราคาล่าสุด 2.08

วันที่ 28-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,300
%การถือ 1.43%
มูลค่า (พัน) 21,500

VIH ราคาล่าสุด 5.00

วันที่ 12-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 5,983
%การถือ 1.05%
มูลค่า (พัน) 50,855
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3