“ นาย นิพนธ์ ณัฐวุฒิ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

MIDA ราคาล่าสุด 0.94

วันที่ 20-03-2563 11-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 101,848 101,848
%การถือ 4.07% 4.07%
มูลค่า (พัน) 45,832 45,832

ML ราคาล่าสุด 0.45

วันที่ 20-03-2563 11-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 51,398 52,050
%การถือ 4.83% 4.89%
มูลค่า (พัน) 48,314 48,927
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3