“ นาย บุญเลิศ มหาวิเศษศิลป์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

PREB ราคาล่าสุด 8.90

วันที่ 29-11-2562 15-04-2563 01-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,831 2,013 2,028
%การถือ 0.59% 0.65% 0.66%
มูลค่า (พัน) 16,296 17,916 18,049
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3