“ นาย ประพันธ์ อโณทยานนท์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AHC ราคาล่าสุด 16.40

วันที่ 28-04-2557 08-05-2558 10-05-2559 04-05-2560 04-05-2561 03-05-2562 04-03-2563 05-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,002 1,002 1,002 1,002 1,002 1,002 1,002 1,002
%การถือ 0.67% 0.67% 0.67% 0.67% 0.67% 0.67% 0.67% 0.67%
มูลค่า (พัน) 16,439 16,439 16,439 16,439 16,439 16,439 16,439 16,439
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3