“ นาย ประสาธน์ มหากิจศิริ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

FSS ราคาล่าสุด 4.18

วันที่ 05-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,071
%การถือ 0.53%
มูลค่า (พัน) 6,879

ZMICO ราคาล่าสุด 2.24

วันที่ 16-03-2563 23-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 12,216 12,221
%การถือ 0.74% 0.74%
มูลค่า (พัน) 51,061 51,082
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3