“ นาย พงษ์ศักดิ์ วิทยากร ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AHC ราคาล่าสุด 2.62

วันที่ 04-05-2560 04-05-2561 03-05-2562 04-03-2563 05-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 6,819 6,695 6,695 3,545 3,545
%การถือ 4.55% 4.47% 4.47% 2.36% 2.36%
มูลค่า (พัน) 111,833 109,806 109,806 58,141 58,141

WPH ราคาล่าสุด 16.40

วันที่ 06-03-2563 29-04-2563 26-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,100 3,100 3,100
%การถือ 0.52% 0.52% 0.52%
มูลค่า (พัน) 8,122 8,122 8,122
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3