“ นาย พีรนาถ โชควัฒนา ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

ANAN ราคาล่าสุด 3.36

วันที่ 29-08-2557 13-03-2558 28-08-2558 12-05-2559 26-08-2559 09-05-2560 13-03-2561 23-08-2561 03-05-2562 26-08-2562 16-03-2563 12-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 22,154 30,473 30,822 38,453 38,170 47,109 62,700 74,763 84,785 87,211 50,549 31,182
%การถือ 0.66% 0.91% 0.92% 1.15% 1.15% 1.41% 1.88% 2.24% 2.54% 2.62% 1.52% 0.94%
มูลค่า (พัน) 53,614 73,744 74,588 93,056 92,371 114,005 151,735 180,926 205,180 211,051 122,329 75,460

J ราคาล่าสุด 2.42

วันที่ 11-03-2563 14-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 5,820 6,075
%การถือ 0.73% 0.77%
มูลค่า (พัน) 19,671 20,534

JMART ราคาล่าสุด 3.38

วันที่ 11-03-2563 16-04-2563 08-05-2563 12-06-2563 25-09-2563 11-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 24,321 25,347 25,560 25,781 26,108 26,126
%การถือ 2.68% 2.80% 2.82% 2.84% 2.88% 2.83%
มูลค่า (พัน) 960,683 1,001,220 1,009,615 1,018,362 1,031,264 1,031,995

JUBILE ราคาล่าสุด 39.50

วันที่ 09-03-2563 28-05-2563 25-06-2563 26-08-2563 10-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 1,583 1,701 1,776 2,165 3,621
%การถือ 0.91% 0.98% 1.02% 1.24% 2.08%
มูลค่า (พัน) 43,937 47,211 49,284 60,079 100,469

KAMART ราคาล่าสุด 27.75

วันที่ 30-11-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 6,498
%การถือ 0.74%
มูลค่า (พัน) 26,512

MC ราคาล่าสุด 4.08

วันที่ 06-11-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 5,557
%การถือ 0.69%
มูลค่า (พัน) 62,238

PREB ราคาล่าสุด 11.20

วันที่ 29-11-2562 15-04-2563 01-06-2563 19-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 5,159 5,201 5,247 6,494
%การถือ 1.67% 1.68% 1.70% 2.10%
มูลค่า (พัน) 45,911 46,285 46,694 57,793

SAAM ราคาล่าสุด 8.90

วันที่ 10-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 1,620
%การถือ 0.54%
มูลค่า (พัน) 5,443

SELIC ราคาล่าสุด 3.36

วันที่ 11-03-2563 14-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,653 1,726
%การถือ 0.57% 0.60%
มูลค่า (พัน) 5,026 5,246

SINGER ราคาล่าสุด 3.04

วันที่ 05-06-2563 25-08-2563 14-10-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,693 3,537 3,737
%การถือ 0.67% 0.87% 0.91%
มูลค่า (พัน) 107,720 141,460 149,480
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3