“ นาย ภูวิชญ์ ผลาดิกานนท์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

METCO ราคาล่าสุด 323.00

วันที่ 14-02-2563 14-12-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 121 121
%การถือ 0.58% 0.58%
มูลค่า (พัน) 38,922 38,922
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3