“ นาย มงคล จิรพัฒนกุล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

DEMCO ราคาล่าสุด 8.90

วันที่ 17-03-2563 17-04-2563 10-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,911 3,911 3,911
%การถือ 0.54% 0.54% 0.54%
มูลค่า (พัน) 13,924 13,924 13,924

PREB ราคาล่าสุด 3.56

วันที่ 29-11-2562 15-04-2563 01-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,740 1,780 1,800
%การถือ 0.56% 0.58% 0.58%
มูลค่า (พัน) 15,486 15,842 16,020
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3