“ นาย ยศ เชาวนันตกุล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

PAF ราคาล่าสุด 2.72

วันที่ 15-04-2563 29-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,963 3,963
%การถือ 0.73% 0.73%
มูลค่า (พัน) 10,779 10,779
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3