“ นาย ยุตินัย ติรกานันท์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

PREB ราคาล่าสุด 8.90

วันที่ 29-11-2562 15-04-2563 01-06-2563 19-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 5,243 5,212 4,595 4,331
%การถือ 1.70% 1.69% 1.49% 1.40%
มูลค่า (พัน) 46,661 46,385 40,895 38,546
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3