“ นาย วัชริวัติ เอี๊ยวศิวิกูล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

MIDA ราคาล่าสุด 0.94

วันที่ 20-03-2563 11-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 121,149 121,149
%การถือ 4.84% 4.84%
มูลค่า (พัน) 54,517 54,517

ML ราคาล่าสุด 0.45

วันที่ 20-03-2563 11-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 15,825 15,825
%การถือ 1.49% 1.49%
มูลค่า (พัน) 14,876 14,876
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3