“ นาย วิโรจน์ เจริญตรา ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

PREB ราคาล่าสุด 8.90

วันที่ 29-11-2562 15-04-2563 01-06-2563 19-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 56,545 56,545 56,545 56,545
%การถือ 18.32% 18.32% 18.32% 18.32%
มูลค่า (พัน) 503,254 503,254 503,254 503,254
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3