“ นาย วีรชัย เดชอมรธัญ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

GTB ราคาล่าสุด 2.26

วันที่ 19-03-2564 30-04-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 8,090 17,212
%การถือ 0.84% 1.79%
มูลค่า (พัน) 7,847 16,695

KUMWEL ราคาล่าสุด 0.97

วันที่ 09-07-2563 12-03-2564 07-05-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 5,226 21,130 21,130
%การถือ 1.22% 4.91% 4.91%
มูลค่า (พัน) 15,261 61,700 61,700

KWM ราคาล่าสุด 2.92

วันที่ 18-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,017
%การถือ 0.72%
มูลค่า (พัน) 11,768

M-CHAI ราคาล่าสุด 3.90

วันที่ 13-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 105
%การถือ 0.66%
มูลค่า (พัน) 34,440

NNCL ราคาล่าสุด 328.00

วันที่ 31-03-2563 30-04-2563 01-07-2563 30-03-2564 06-05-2564 26-10-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 54,857 53,513 51,432 46,640 46,698 47,304
%การถือ 2.68% 2.61% 2.51% 2.28% 2.28% 2.31%
มูลค่า (พัน) 139,337 135,923 130,637 118,465 118,612 120,153

PDG ราคาล่าสุด 2.54

วันที่ 27-08-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 6,110
%การถือ 2.26%
มูลค่า (พัน) 24,440

PHOL ราคาล่าสุด 4.00

วันที่ 06-03-2563 26-08-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 1,907 7,360
%การถือ 0.94% 3.63%
มูลค่า (พัน) 7,818 30,176

SCN ราคาล่าสุด 4.10

วันที่ 26-11-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 10,100
%การถือ 0.84%
มูลค่า (พัน) 22,826

SMART ราคาล่าสุด 2.26

วันที่ 05-03-2564 11-05-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 2,933 24,240
%การถือ 0.64% 2.63%
มูลค่า (พัน) 2,640 21,816

STC ราคาล่าสุด 0.90

วันที่ 12-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 14,436
%การถือ 2.54%
มูลค่า (พัน) 11,982

TMILL ราคาล่าสุด 0.83

วันที่ 12-11-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 3,872
%การถือ 0.97%
มูลค่า (พัน) 15,024

TPLAS ราคาล่าสุด 3.88

วันที่ 23-04-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 4,520
%การถือ 1.67%
มูลค่า (พัน) 12,566

TPS ราคาล่าสุด 2.78

วันที่ 05-05-2563 01-07-2563 11-03-2564 07-04-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 1,644 3,033 6,930 7,050
%การถือ 0.59% 1.08% 2.48% 2.52%
มูลค่า (พัน) 4,571 8,430 19,265 19,599

WINNER ราคาล่าสุด 2.78

วันที่ 12-03-2561 24-08-2561 12-03-2562 27-08-2562 12-03-2563 11-06-2563 28-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 6,598 7,016 7,513 7,971 8,011 8,123 8,294
%การถือ 1.65% 1.75% 1.88% 1.99% 2.00% 2.03% 2.07%
มูลค่า (พัน) 15,704 16,698 17,880 18,972 19,067 19,333 19,741
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3