“ นาย ศุภโชค หยงสตาร์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

JCK ราคาล่าสุด 2.62

วันที่ 14-10-2563 06-11-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 12,000 12,000
%การถือ 0.56% 0.56%
มูลค่า (พัน) 13,800 13,800

TRUBB ราคาล่าสุด 1.15

วันที่ 27-11-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,000
%การถือ 0.59%
มูลค่า (พัน) 10,480
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3