“ นาย สมชาย ปัดภัย ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AMANAH ราคาล่าสุด 1.87

วันที่ 11-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 9,299
%การถือ 0.90%
มูลค่า (พัน) 55,330

BJCHI ราคาล่าสุด 5.95

วันที่ 18-03-2563 22-06-2563 16-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 11,983 14,077 12,795
%การถือ 0.75% 0.88% 0.80%
มูลค่า (พัน) 21,090 24,776 22,519

BTW ราคาล่าสุด 1.76

วันที่ 24-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 5,275
%การถือ 0.70%
มูลค่า (พัน) 6,118

GCAP ราคาล่าสุด 1.16

วันที่ 07-03-2560 27-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,100 3,088
%การถือ 0.55% 1.03%
มูลค่า (พัน) 2,816 7,905

GEL ราคาล่าสุด 2.56

วันที่ 17-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 37,000
%การถือ 0.69%
มูลค่า (พัน) 12,210

GJS ราคาล่าสุด 0.33

วันที่ 11-03-2563 01-07-2563 11-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 377,077 376,935 385,205
%การถือ 1.48% 1.48% 1.51%
มูลค่า (พัน) 90,499 90,464 92,449

HFT ราคาล่าสุด 0.24

วันที่ 10-04-2563 20-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 10,546 10,050
%การถือ 1.60% 1.53%
มูลค่า (พัน) 70,657 67,335

K ราคาล่าสุด 6.70

วันที่ 16-03-2563 04-01-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 3,413 5,260
%การถือ 1.42% 2.19%
มูลค่า (พัน) 5,016 7,732

LIT ราคาล่าสุด 1.47

วันที่ 12-03-2563 07-07-2563 10-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 4,606 6,150 9,220
%การถือ 2.08% 2.78% 4.16%
มูลค่า (พัน) 20,359 27,182 40,752

MCS ราคาล่าสุด 4.42

วันที่ 16-03-2563 28-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,420 5,810
%การถือ 0.88% 1.16%
มูลค่า (พัน) 58,786 77,273

PDJ ราคาล่าสุด 13.30

วันที่ 16-03-2563 01-06-2563 16-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 25,063 25,063 40,299
%การถือ 5.15% 5.15% 7.48%
มูลค่า (พัน) 48,371 48,371 77,776

PREB ราคาล่าสุด 1.93

วันที่ 29-11-2562 15-04-2563 01-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,868 4,088 4,088
%การถือ 1.25% 1.32% 1.32%
มูลค่า (พัน) 34,426 36,385 36,385

QLT ราคาล่าสุด 8.90

วันที่ 05-03-2562 28-08-2562 10-03-2563 15-06-2563 28-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 672 1,140 830 869 869
%การถือ 0.68% 1.16% 0.84% 0.88% 0.88%
มูลค่า (พัน) 3,039 5,151 3,752 3,927 3,927

TRT ราคาล่าสุด 4.52

วันที่ 12-05-2563 12-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 6,406 10,265
%การถือ 2.08% 3.33%
มูลค่า (พัน) 11,980 19,196

UEC ราคาล่าสุด 1.87

วันที่ 12-03-2563 27-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 5,468 8,180
%การถือ 0.96% 1.43%
มูลค่า (พัน) 7,108 10,634
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3