“ นาย สมพงษ์ ศรีศุภเดชะ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

IFS ราคาล่าสุด 0.94

วันที่ 05-03-2563 04-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,970 3,000
%การถือ 0.60% 0.61%
มูลค่า (พัน) 7,366 7,440

ML ราคาล่าสุด 2.48

วันที่ 20-03-2563 11-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 6,750 7,100
%การถือ 0.63% 0.67%
มูลค่า (พัน) 6,345 6,674
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3