“ นาย สิทธิพจน์ มาโนช ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AHC ราคาล่าสุด 6.85

วันที่ 28-04-2557 08-05-2558 10-05-2559 04-05-2560 04-05-2561 03-05-2562 04-03-2563 05-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,554 1,554 1,554 1,554 1,556 1,560 1,560 1,561
%การถือ 1.04% 1.04% 1.04% 1.04% 1.04% 1.04% 1.04% 1.04%
มูลค่า (พัน) 25,492 25,494 25,494 25,494 25,515 25,580 25,589 25,605

UVAN ราคาล่าสุด 16.40

วันที่ 13-03-2563 28-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 5,096 5,096
%การถือ 0.54% 0.54%
มูลค่า (พัน) 34,910 34,910
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3