“ นาย สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

TASCO ราคาล่าสุด 9.10

วันที่ 02-03-2563 01-09-2563 03-03-2564 25-08-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 17,000 17,250 17,250 17,250
%การถือ 1.08% 1.09% 1.09% 1.09%
มูลค่า (พัน) 309,400 313,950 313,950 313,950

TIPCO ราคาล่าสุด 18.20

วันที่ 05-03-2563 20-04-2563 01-09-2563 11-03-2564 22-04-2564 27-08-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000
%การถือ 11.40% 11.40% 11.40% 11.40% 11.40% 11.40%
มูลค่า (พัน) 500,500 500,500 500,500 500,500 500,500 500,500
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3