“ นาย สิปปนนท์ ประจักษ์ธรรม ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

TOG ราคาล่าสุด 4.32

วันที่ 10-04-2563 15-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 6,183 6,183
%การถือ 1.30% 1.30%
มูลค่า (พัน) 26,711 26,711
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3