“ นาย สุรพันธ์ พัฒนพิฑูรย์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

CWT ราคาล่าสุด 0.37

วันที่ 17-03-2563 15-06-2563 28-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,931 3,931 3,731
%การถือ 0.62% 0.62% 0.59%
มูลค่า (พัน) 13,679 13,679 12,983

META ราคาล่าสุด 3.48

วันที่ 03-07-2563 26-10-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 12,656 12,656
%การถือ 0.99% 0.99%
มูลค่า (พัน) 4,683 4,683

ML ราคาล่าสุด 0.37

วันที่ 20-03-2563 11-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 6,300 6,300
%การถือ 0.59% 0.59%
มูลค่า (พัน) 5,922 5,922

TVT ราคาล่าสุด 0.94

วันที่ 09-03-2563 05-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 14,903 14,903
%การถือ 1.86% 1.86%
มูลค่า (พัน) 9,538 9,538
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3