“ นาย สุวัฒน์ชัย ปัญญาจิรวุฒิ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AQ ราคาล่าสุด 0.94

วันที่ 17-03-2563 01-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 500,000 500,000
%การถือ 0.59% 0.59%
มูลค่า (พัน) 10,000 10,000

MIDA ราคาล่าสุด 0.02

วันที่ 20-03-2563 11-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 224,164 224,813
%การถือ 8.95% 8.98%
มูลค่า (พัน) 100,874 101,166

ML ราคาล่าสุด 0.45

วันที่ 20-03-2563 11-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 53,956 53,956
%การถือ 5.07% 5.07%
มูลค่า (พัน) 50,718 50,718
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3