“ นาย สุเมธ เตชาชัยนิรันดร์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

QLT ราคาล่าสุด 4.18

วันที่ 10-03-2563 15-06-2563 28-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,835 1,885 1,885
%การถือ 1.86% 1.91% 1.91%
มูลค่า (พัน) 7,671 7,881 7,881
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3