“ นาย อนุชา สิหนาทกถากุล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AMATA ราคาล่าสุด 18.50

วันที่ 13-03-2563 23-04-2563 10-08-2563 21-09-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 10,373 10,373 10,373 10,373
%การถือ 0.97% 0.97% 0.97% 0.97%
มูลค่า (พัน) 191,906 191,906 191,906 191,906

FSS ราคาล่าสุด 18.50

วันที่ 05-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 15,419
%การถือ 2.65%
มูลค่า (พัน) 34,538
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3