“ นาย อภิชัย เตชะอุบล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

JCK ราคาล่าสุด 0.43

วันที่ 19-03-2563 14-10-2563 06-11-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 521,417 421,337 373,441
%การถือ 24.29% 19.62% 17.39%
มูลค่า (พัน) 599,629 484,537 429,457

JCKH ราคาล่าสุด 1.15

วันที่ 26-03-2563 29-05-2563 15-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 165,128 165,128 276,473
%การถือ 26.41% 26.41% 34.01%
มูลค่า (พัน) 71,005 71,005 118,883
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3