“ นาย อิสระ คุลีเมฆิน ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

GC ราคาล่าสุด 11.10

วันที่ 27-08-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 1,992
%การถือ 1.00%
มูลค่า (พัน) 22,114
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3