“ นาย เกรียงศักดิ์ อิสระยั่งยืน ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

TOG ราคาล่าสุด 4.32

วันที่ 10-04-2563 15-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 5,100 5,100
%การถือ 1.08% 1.08%
มูลค่า (พัน) 22,034 22,034
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3