“ นาย เกรียงศักดิ์ เรืองรัตนานนท์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

PREB ราคาล่าสุด 4.74

วันที่ 29-11-2562 15-04-2563 01-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,237 3,237 3,237
%การถือ 1.05% 1.05% 1.05%
มูลค่า (พัน) 28,807 28,807 28,807

SEAFCO ราคาล่าสุด 8.90

วันที่ 17-03-2563 01-06-2563 31-08-2563 26-11-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,974 3,974 3,974 3,974
%การถือ 0.54% 0.54% 0.54% 0.54%
มูลค่า (พัน) 18,838 18,838 18,838 18,838
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3