“ นาย เกียรติศักดิ์ ไตรตรึงษ์ทัศนา ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AH ราคาล่าสุด 8.90

วันที่ 29-08-2557 30-03-2558 01-09-2558 23-03-2559 31-08-2559 16-03-2560 14-03-2561 30-08-2561 15-03-2562 29-08-2562 17-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,680 4,218 5,096 5,538 5,628 5,915 6,098 6,012 6,415 6,803 8,220
%การถือ 1.14% 1.31% 1.58% 1.72% 1.74% 1.83% 1.89% 1.86% 1.99% 2.11% 2.55%
มูลค่า (พัน) 72,496 83,095 100,386 109,101 110,880 116,518 120,123 118,441 126,366 134,023 161,934

GEL ราคาล่าสุด 19.70

วันที่ 17-03-2563 01-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 30,800 30,800
%การถือ 0.57% 0.57%
มูลค่า (พัน) 10,164 10,164

INGRS ราคาล่าสุด 0.33

วันที่ 02-01-2563 04-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 57,293 57,903
%การถือ 3.96% 4.00%
มูลค่า (พัน) 32,657 33,005

JSP ราคาล่าสุด 0.57

วันที่ 03-04-2563 10-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 169,910 171,418
%การถือ 4.05% 4.08%
มูลค่า (พัน) 49,274 49,711

PREB ราคาล่าสุด 0.29

วันที่ 29-11-2562 15-04-2563 01-06-2563 19-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 10,143 9,693 9,353 9,273
%การถือ 3.29% 3.14% 3.03% 3.00%
มูลค่า (พัน) 90,276 86,272 83,246 82,534

PRIN ราคาล่าสุด 8.90

วันที่ 16-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 8,013
%การถือ 0.66%
มูลค่า (พัน) 21,155

SENA ราคาล่าสุด 2.64

วันที่ 12-05-2563 28-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 16,934 16,934
%การถือ 1.19% 1.19%
มูลค่า (พัน) 73,155 73,155

TCMC ราคาล่าสุด 4.32

วันที่ 20-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 6,360
%การถือ 0.83%
มูลค่า (พัน) 12,338
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3