“ นาย เสธวัต วัฒนนามกุล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

JCK ราคาล่าสุด 1.15

วันที่ 19-03-2563 14-10-2563 06-11-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 14,657 15,600 15,800
%การถือ 0.68% 0.73% 0.74%
มูลค่า (พัน) 16,855 17,940 18,170
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3