“ นาย เอกชัย ตันทนงศักดิ์กุล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

FSS ราคาล่าสุด 2.24

วันที่ 05-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,265
%การถือ 0.56%
มูลค่า (พัน) 7,313
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3