“ นาย เอกสกุล มานะกุลอิสสระ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

INOX ราคาล่าสุด 4.94

วันที่ 08-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 53,000
%การถือ 0.68%
มูลค่า (พัน) 61,480

THREL ราคาล่าสุด 1.16

วันที่ 30-04-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 12,000
%การถือ 2.00%
มูลค่า (พัน) 59,280
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3