“ นาย โชติวิทย์ เตชะอุบล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

JCK ราคาล่าสุด 1.15

วันที่ 19-03-2563 14-10-2563 06-11-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 36,721 36,721 36,721
%การถือ 1.71% 1.71% 1.71%
มูลค่า (พัน) 42,229 42,229 42,229

JCKH ราคาล่าสุด 1.15

วันที่ 26-03-2563 29-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 15,975 15,975
%การถือ 2.55% 2.55%
มูลค่า (พัน) 6,869 6,869
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3