“ นาย ไชย พลภาณุมาศ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

TOG ราคาล่าสุด 4.32

วันที่ 10-04-2563 15-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,375 2,830
%การถือ 0.50% 0.60%
มูลค่า (พัน) 10,260 12,226
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3