“ นาย ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

GRAMMY ราคาล่าสุด 12.40

วันที่ 19-03-2563 02-06-2563 26-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 392,835 392,835 392,835
%การถือ 47.91% 47.91% 47.91%
มูลค่า (พัน) 4,871,149 4,871,149 4,871,149
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3